Contributie

Lidmaatschap ga je aan voor kalenderjaar. Je betaalt pas vanaf dat je lid wordt.

Contributie per maand:

Jeugd t/m 11: € 18,-
12 t/m 15: € 23,-
16 en ouder: € 24,-

(het lidmaatschap is per kalender jaar maar halfjaarlijks (1jan /1 juli) kan er opgezegd worden
waarover dan wel, tot het einde van het halfjaar, een contributie verplichting is.)


Voor jongeren die behoren bij een gezin dat een inkomen heeft onder het minimumloon is via het Jeugd Sport Fonds een bijdrage van €225,00 per jaar per kind ter beschikking gesteld. Daarvoor is nodig dat een aanvraagformulier wordt ingevuld met een kopie van het inkomen en de nota van de sportclub. Dit kan men via Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland aanvragen

St Leergeld Maastricht&Heuvelland,

Burgemeester Cortenstraat 100 F

6226GZ Maastricht.

Kijk voor meer informatie hier! http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/


Aangesloten bij N.O.B. onder nr. 224
Ingeschreven bij K.v.K. onder nr. V40188844
REGIO-bank nr. 65.45.55.834